John Deere Logo

John Deere

Specjaliści Dale Carnegie przygotowali dedykowane szkolenie dla wszystkich działów marki John Deere. By odpowiedzieć na specyficzne potrzeby branży przemysłowej, zespół DC wzbogacił podręcznik szkoleniowy o zagadnienia, z którymi na co dzień spotykali się pracownicy John Deere oraz o rzeczywiste przypadki handlowe charakterystyczne dla tego sektora..Szkolenie zmieniło nastawienie zespołu John Deere i spowodowało wzrost wiary we własne możliwości jego członków.

Learn More